Undervisningsplan Kort Valgfag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Dette er undervisningsplanen for et Kort Valgfag til Folkeskolen. Forløbet afprøves første gang i ugerne 44 - 48 2018.

Undervisningsplan

Undervisningen er delt op i 8 lektioner, ud fra en ide om hvor hurtigt tingene forløber.

Undervisningen tilpasses efter deltagerforudsætninger og ønsker.

Første lektion

Præsentation af underviseren.

Afklaring af deltagerforudsætninger.

Oplæg omkring kurset, og hvad Arduino er for en størrelse. Dette ligger i slide 00.

Siderne Forside, Overblik og Arduino Hardware giver et overblik den faglige baggrund for dette.

Sikre at alle har fået installeret Arduinos IDE (programmet man koder i), og får uploadet det første program.

Siderne Software og Udviklingsmiljø og Blink Eksempel kan hjælpe med dette, og indeholder links og forklaringer.

Få en forståelse af tid i programmet ved en lille øvelse. Dette ligger i slide 01.

Her er det indholdet fra starten af siden Tid_og_Samtidighed_i_Software#Håndtering_af_tid der sættes i spil.

I opgaven arbejdes med opkobling af hardware (lysdioder) og det at få flere udgange til at fungere

Dele af siden Simple_Komponenter#Lysdioder er relevant - vi kan måske nå at lege med trykknapper, ellers kommer det i lektion 4.

Anden lektion

Oplæg omkring variabelbegrebet og beregninger i software, det er slide 02.

Få forståelsen af variabler ved en øvelse

Er til dels behandlet i kapitlerne efter Software_og_Udviklingsmiljø#C-kode, men ellers er det mest som praksis og på hjemmesider man kan finde information om det.

Her anvendes Serial Monitor fra siden Serial Monitor, der kan udskrive tekst og indhold af variabler på PC'en.

Tredje lektion

Introduktion til det gennemgående projekt på kurset - et UR, introduceres på slide 03, og ligger til dels også på Projektforslag#UR.

Kravspecifikation gennemgås i fællesskab, der kan arbejdes med noget basalt, man kan lave noget udvidet og og man kan opstille nogle krav som options.

Snak om test af koden. Det ligger på siden Test_af_Programmer, men det er ikke noget der behøves at læses indgående.

Oplæg omkring forgreninger i kode i slide 04.

Dette er til dels behandlet på Software_og_Udviklingsmiljø#C-kode, men der er også viden fra Programafvikling i Arduino.

Fjerde lektion

Kodning af et basalt ur

Her anvendes noget fra den sidste del af siden Software_og_Udviklingsmiljø#C-kode.

Oplæg omkring kontakter i slide 05.

Dette er beskrevet i afsnittet Simple_Komponenter#Kontakter.

Kodning af indstilling af uret, er startet i slide 05 og behandles også dybere i slide 06.

Teorien bag dette er beskrevet på siden Dokumentation med Kode og Flowchart

Femte lektion

Videre kodning fx. ud fra flowchartet, eller ud fra hjælp i kodeeksempler, som er beskrevet i Anvendelse af Eksempler.

Her kan igen være hjælp at hente på siden Software_og_Udviklingsmiljø#C-kode, eller på den engelske hjemmeside [1].

Oplæg om moduler - her et display i slide 07.

Modulerne er beskrevet på siden omkring Moduler og Biblioteker

Kodning til Displayet.

Sjette lektion

Tilpasning af visningen ved justering af uret.

Oplæg om tidsforhold i Arduino - slide 08.

Dette er behandlet på siden Tid_og_Samtidighed_i_Software#millis()

Kodning med at få uret til at fungere med millis().

Syvende lektion

Arbejde med præcisionen af uret - justering og tilpasning.

Udvidelser til uret - Alarm, tænd-sluk-ur, timer.

Ottende lektion

Perspektivering til andre former for programmering.

Arbejde med andre moduler.

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag