Blink Eksempel

Fra HTX-Arduino
Skift til: navigering, søgning
Video med forklaring til kapitlet

Denne lille øvelse sikrer at der er hul igennem til Arduinoen, og at man kan programmere den fra udviklingsmiljøet.

Har man ikke koblet udviklingsmiljøet op endnu, så følg vejledningen under Software og Udviklingsmiljø

Programkoden

Programkoden ligger færdiglavet, og kan hentes ind under Fil - Eksempler - 01. Basics - Blink [1] som vist i figur 1.

Måden man finder koden til Blink eksemplet
Figur 1 Måden man finder koden til Blink eksemplet.

Funktionen af koden er, at den sætter et portben op som udgang, og i et uendeligt loop sætter den udgangen høj og lav med et sekunds mellemrum. Det tænder og slukker den lysdiode der sidder på udgangen, og samtidigt også for den lysdiode der plejer at hedde L på Arduino UNO R3 boardet.

Programkoden for Blink ses herunder:

/*
 Blink

 Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
 the correct LED pin independent of which board is used.
 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
 model, check the Technical Specs of your board at:
 https://www.arduino.cc/en/Main/Products

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 modified 2 Sep 2016
 by Arturo Guadalupi
 modified 8 Sep 2016
 by Colby Newman

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

Oversættelse og Upload

Når man har læst koden ind i udviklingsmiljøet, så skal det oversættes og uploades til Arduinoen som vist i figur 2.


Oversættelse og Upload af koden til Arduinoen
Figur 2 Oversættelse og Upload af koden til Arduinoen.

Når man har trykket på Upload-ikonet ➔ som vist i figur 2, så oversættes den først til maskinkode som Arduinoen forstår og derefter uploades den til Arduinoen via USB-forbindelsen. Der kan læses mere om dette i Software og Udviklingsmiljø.

Opgave

Til denne lille øvelse kan der tilknyttes en opgave i stil med Arduino Blink], hvor man kan vælge at sætte en lysdiode på eller man kan blot arbejde med den lysdiode der sidder på Arduinoen.

Formålet med opgaven er at man ser hvordan man kan ændre tiden i delay() og at man kan tilføje en ekstra udgang (det kræver at man kobler en ekstra lysdiode på).

Man kan også forholde sig til formålet med det to dele af koden: setup(), der køres én gang når Arduinoen resettes og loop() der kaldes igen og igen.

Referencer